Thông tin về sản phẩm CALCIBOR: Thành phần: Boron 3.000 ppm. Phụ gia sinh học đặc biệt vừa đủ 100% (Calcium, Bo, Amino, Zn, Mg, Ag): Bo, Caxi dạng phức ion và Zn, Mg dạng chelate CALCIBOR chai 500ml, nguyên liệu được nhập từ U.S Borax Inc - USA

Thông tin về sản phẩm CALCIBOR: Thành phần: Boron 3.000 ppm. Phụ gia sinh học đặc biệt vừa đủ 100% (Calcium, Bo, Amino, Zn, Mg, Ag): Bo, Caxi dạng phức ion và Zn, Mg dạng chelate CALCIBOR chai 500ml, nguyên liệu được nhập từ U.S Borax Inc - USA