Phân bón NPK

Chúng tôi đang phân phối các dòng phân trộn 3 màu các công thức phổ biến như NPK 20-20-15 + TE, NPK 25-25-5 + TE, DAP Korea, DAP Philipine, Kali Muối ớt, Kali Miễng.

Đang cập nhật!