NPK Phức hợp

Công ty đang phân phối nhiều dòng sản phẩm NPK Phức hợp Công nghệ hóa học, tháp cao: NPK 16-16-16 (Humic và 100% Kali trắng), NPK 16-6-24 (100% Kali trắng), Công nghệ Tháp Cao: NPK 15-5-25 (100% Kali trắng), NPK 17-7-17 (100% Kali trắng)

Đang cập nhật!