Công ty TNHH Agriscience - Chuyên kinh doanh Hạt Giống - Phân Bón - Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Thủy Sản

Công ty Agriscience hợp tác với nhà máy sản xuất phân bón uy tín trong nước và các công ty sản xuất phân bón lớn trên thế giới nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm phân bón chất lượng cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, canh tác và trình độ sản xuất của nông nghiệp, nông dân Việt Nam.