Giống hoa vạn thọ

Agriscience Cung cấp các loại giống hoa vạn thọ với 2 màu đặt trưng vàng chanh và cam đỏ đủ dạng lùn và lở trồng chậu và ngoài ruộng. Vàng Chanh Lùn - Yellow 01S, Cam đỏ lùn 02S, Vàng Chanh lỡ 03M, Cam đỏ lỡ 04M