Hạt Giống đu đủ lai F1

Công ty Agriscience đã nhiều năm hợp tác chọn tạo và kết quả cho ra nhiều sản phẩm đu đủ phù hợp với điều kiện Việt Nam các giống đu đủ ruột vàng, ruột đỏ cho thị trường ăn tươi và xuất khẩu như giống Papaya Sari 666, sản phẩm hy vọng đáp ứng nhiều kỳ vọng cho khách hàng và mang đến đầy đủ và sung túc cho quý bà con nông dân bởi hiệu quả kinh tế mang lại rất cao.

  • Giống đu đủ ruột vàng lai F1 - Papaya Sari 666

    Giống đu đủ ruột vàng lai F1 - Papaya Sari 666

    Công ty Agriscience đã nhiều năm hợp tác chọn tạo và kết quả cho ra nhiều sản phẩm đu đủ phù hợp với điều kiện Việt Nam các giống đu đủ ruột vàng, ruột đỏ cho thị trường ăn tươi và xuất khẩu như giống Papaya Sari 666, sản phẩm hy vọng đáp ứng nhiều kỳ vọng cho khách hàng và mang đến đầy đủ và sung túc cho quý bà con nông dân bởi hiệu quả kinh tế mang lại rất cao.

    2,148 lượt xem