Giống Đậu Cove Hạt Đen - Agri Polo 117

Đậu Cove Hạt Đen Đặc tính giống: - Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu bệnh hại tốt. - Trái màu xanh, Trái dài 15 - 17cm. - Trồng quanh năm. - Khoảng cách trồng: Mùa nắng 1,2 x 0,2 - 0,3m (2-3 hạt/gốc). - Thu hoạch trái sau khi trồng 45 - 55 ngày - Năng suất: 25 - 35 tấn/ha