Giống Bí Đỏ

Công ty Agriscience đã giới thiệu ra thị trường nhiều dòng sản phẩm bí chất lượng ăn ngon như bí ăn non, bí nụ, bí hạt đậu dạng ngắn, dạng dài,.. thị trường rất ưa chuộng bảo quản lâu vận chuyển xa rất tốt.