Viên Nén Thông Minh

Công ty Agriscience với sứ mệnh Khoa học vì nông nghiệp bền vững đã cho ra đời viên nén thông tin - Smart Tablets 135 cung cấp giải pháp cho ươm bầu hạt giống đạt độ hoàn hảo nhằm nâng cao giá trị hạt giống và giúp nông dân, người trồng tiết kiệm nhân công và chi phí hạt giống. Smart Tablets 135 cho nhà nông chuyên nghiệp, việc ươm bầu hạt giống chưa bao giờ đơn giản và dễ đến như vậy.