DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

 • Màng Phủ Nông Nghiệp

  Màng Phủ Nông Nghiệp

  4 Sản phẩm 981 lượt xem

 • Túi Bao Trái

  Túi Bao Trái

  2 Sản phẩm 763 lượt xem

 • Viên Nén Thông Minh

  Viên Nén Thông Minh

  Công ty Agriscience với sứ mệnh Khoa học vì nông nghiệp bền vững đã cho ra đời viên nén thông tin - Smart Tablets 135 cung cấp giải pháp cho ươm bầu hạt giống đạt độ hoàn hảo nhằm nâng cao giá trị hạt giống và giúp nông dân, người trồng tiết kiệm nhân công và chi phí hạt giống. Smart Tablets 135 cho nhà nông chuyên nghiệp, việc ươm bầu hạt giống chưa bao giờ đơn giản và dễ đến như vậy.

  1 Sản phẩm 327 lượt xem