Thuốc Trừ Sâu

Với sứ mệnh Khoa học vì Nông Nghiệp Bền Vững công ty Agriscience tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm theo hướng hạn chế tính kháng thuốc và thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng, sinh học,...Hiện tại đã giới thiệu ra thị trường một số sản phẩm thuốc trừ sâu thế hệ mới, sinh học kiểm soát một số loại côn trùng, sâu, rầy gây hại đến cây trồng như sản phẩm New Fuze 200SC, AGRI - GOLD,..