Thuốc Trừ Bệnh

Với sứ mệnh Khoa học vì Nông Nghiệp Bền Vững công ty Agriscience tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm theo hướng đặc trị, an toàn cho cây trồng và cho người sử dụng, thân thiện với môi trường,...Hiện tại đã giới thiệu ra thị trường một số sản phẩm thuốc trừ bệnh thế hệ mới, đăc trị nhằm kiểm soát nhiều loại bệnh gây hại đến cây trồng như sản phẩm Thalonil 75WG, JAVI VIL 50SC, AGRI - OLIGO S+, AGRI - NEON +,....