Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng

Với sứ mệnh Khoa học vì Nông Nghiệp Bền Vững công ty Agriscience tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng, sinh học,...Hiện tại đã giới thiệu ra thị trường một số sản phẩm thuốc trừ bệnh và điều hòa sinh trưởng cây trồng thế hệ mới, sinh học kiểm soát một số loại bệnh gây hại đến cây trồng như sản phẩm AGRI - OLIGO S+,..