BẢO VỆ CÂY TRỒNG

Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu và đăng ký các dòng sản phẩm, hoạt chất phù hợp với xu hướng phát triển của ngành và nghị định mới của Bộ NN&PTNN theo hướng ưu tiên sinh học và an toàn, thân thiện với môi trường. Hiện tại, công ty đã cho ra đồi một số dòng sản phẩm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc đều hòa sinh trưởng,...Như New Fuze 200SC, Thalonil 75WG, JAVI VIL 50SC, AGRI - GOLD +, AGRI - NEO +, AGRI - OLIGO S+,...

 • Thuốc Trừ Cỏ

  Thuốc Trừ Cỏ

  0 chuyên mục

 • Thuốc Trừ Sâu

  Thuốc Trừ Sâu

  Với sứ mệnh Khoa học vì Nông Nghiệp Bền Vững công ty Agriscience tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm theo hướng hạn chế tính kháng thuốc và thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng, sinh học,...Hiện tại đã giới thiệu ra thị trường một số sản phẩm thuốc trừ sâu thế hệ mới, sinh học kiểm soát một số loại côn trùng, sâu, rầy gây hại đến cây trồng như sản phẩm New Fuze 200SC, AGRI - GOLD,..

  2 Sản phẩm 7,677 lượt xem

 • Thuốc Trừ Bệnh

  Thuốc Trừ Bệnh

  Với sứ mệnh Khoa học vì Nông Nghiệp Bền Vững công ty Agriscience tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm theo hướng đặc trị, an toàn cho cây trồng và cho người sử dụng, thân thiện với môi trường,...Hiện tại đã giới thiệu ra thị trường một số sản phẩm thuốc trừ bệnh thế hệ mới, đăc trị nhằm kiểm soát nhiều loại bệnh gây hại đến cây trồng như sản phẩm Thalonil 75WG, JAVI VIL 50SC, AGRI - OLIGO S+, AGRI - NEON +,....

  3 Sản phẩm 10,702 lượt xem

 • Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng

  Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng

  Với sứ mệnh Khoa học vì Nông Nghiệp Bền Vững công ty Agriscience tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng, sinh học,...Hiện tại đã giới thiệu ra thị trường một số sản phẩm thuốc trừ bệnh và điều hòa sinh trưởng cây trồng thế hệ mới, sinh học kiểm soát một số loại bệnh gây hại đến cây trồng như sản phẩm AGRI - OLIGO S+,..

  1 Sản phẩm 3,433 lượt xem